Friday, June 24, 2011

Урьд эртийн анддаа гэсс

     Блог оор чинь чиний царайг хардаг
     Бодолдоо төсөөлөн үнэнчээр найзархдаг
     Бичсэн үгсээс чинь нэгийг ч орхилгүй сэтгэлээрээ уншихад
     Бүлээн амьсгал чинь хажууд ирээд буцдаг
                                     Би чамайг таньдаг
   
       Чамайг би хараагүй харахгүй
       Чанх дэргэд чинь би очоогүй очихгүй
       Чимээгүй чиний хажуугаар жишэм ч үгүй зөрнө
       Чигээрээ ахсаар зорсон газраа хүрнэ
                         Гэвч чамайг би таньдаг... ... ... ...  яаж... ... ... ...