Tuesday, March 20, 2012

Болохгүй болохгүй чи бэлэг биш
Болор үнэт шигтгээтэй алтан бэлзэг биш
Хүний хүүгийн хуруунд зүүгдээд хүссэнээр нь талхлагдаж
Хүчээ баран өнгөө алдах эрдэнэ биш

харин бал бурам
хархыг хүсдэггүй нуугдсан үзэсгэлэн
сэтгэлийн гүнд дэх үгсээр нь гоо г нь тамшаалсан
танилцахыг хүсдэггүй бал бурам ...