Monday, October 10, 2011

би уйлахгүй нулмасаа хадгална дүү минь

Би олон одтой азтай хүн харин нэг нь саяхан харвачихлаа........................................................
.......................................................................................................................................яагаад........ Диваажин байдаг гэдгийг харсан юм шиг мэднэ...гэхдээ  би гунигтай.................дүү минь тэнд байгаа, мэднэ ..... гэхдээ харамсалтай... харамсалтай байна Бурхан минь яагаад ... залуухан байсан, засрах зан үгүй шахам тэгш байсан, ухаантай, дуулгавартай, үнэнч байсан.................... уурлахдаа удаан уучилахдаа түргэн ахын сайн дүү амьдрал зохиож амжаагүй, хүү байсан хүүхэд байсан.